Porteføljeselskapet Tinymesh har hatt en svært positiv utvikling, og ØFN vedtok i mars 2018 å tilføre selskapet ytterligere kapital.

I desember 2017 besluttet ØFN å investere i Disruptive Engineering AS. Selskapet utvikler avansert veisensorikk. Selskapet har utspring i teknologimiljøet på Campus Ås.