I midten av juni gjorde Østfold og Follo Nyskapingsfond en investering i oppstartselskapet Air Toolbox. Selskapet utvikler avansert robotikk som kan utføre fysisk vedlikehold på høysptenlinjer uten bruk av mannskap i høyden og uten at strømmen slås av. Dette vil potensiel medføre betydelig kostnadsbesparelser for nettselskapene.

Østfold og Follo Nyskapingsfond investerte i begynnelsen av juni i oppstartselskapet Payrest. Payrest utvikler en mobilløsning for bestilling av mat og betaling på restauranter.