Østfold Follo Nyskapingsfond

Østfold Follo Nyskapingsfond (ØFN) ble etablert 4. april 2016. ØFN har investert i små og mellomstore teknologi- og kunnskapsbedrifter med fokus på selskaper i en tidlig oppstartsfase.
ØFN har bidratt med kapital, kompetanse og nettverk til porteføljebedriftene og er en aktiv partner gjennom styrearbeid og rådgivning. Vi har investert i enkeltselskaper som i hovedsak har sitt utspring fra kunnskapsmiljøer og gründere i Østfold og Follo.
ØFN jobber i nært samarbeid med Inkubator Ås, Smart Innovation Østfold, Kjeller Innovasjon og øvrige inkubator- og innovasjonsmiljøer i regionen.

Styret

Hilde Bekkevard
Styreleder

Jan Andreas Sannem
Styremedlem

Toril Mølmen
Styremedlem

Jon Tørmoen
Styremedlem

Per Christian Anfinnsen
Styremedlem

Ressursgruppe

Josef Filtvedt
Investor

Torun Degnes

Roger Larsen
Investor

Eirik Pedersen
Glava

Andreas Mollatt

© Østfold Follo Nyskapingsfond